Verse

Moderní webmail
s podporou práce offline.

Pošta až na prvním místě

Od doby, kdy firma Lotus vynalezla e-mail, už uběhlo hodně vody, stejně jako od prvního groupwarového řešení Lotus Notes uvedeného před více než pětadvaceti lety. Dnes je HCL Verse moderní webový poštovní klient se inovativním vzhledem a bezprecedentní bezpečností platformy Domino.

Požádejte o prezentaci

Moderní webmail s možností práce offline

Pro zákazníky HCL Notes/Domino je Verse ideálním tenkým podnikovým poštovním klientem, který funguje na webu i v mobilních zařízeních. K dispozici je i desktopová PWA aplikace, podpora práce offline, integrace s dalšími produkty HCL a možnost rozšiřování přes API.

Pro koho je produkt určen?

  • uživatelům, kteří využívají jen poštu a nepotřebují tlustého klienta Notes pro aplikace
  • všem uživatelům Notes/Domino, kteří potřebují být opravdu mobilní
  • tam, kde je třeba udržet vysokou míru bezpečnosti i na mobilech
  • kde chce klient integrovat webmail s vlastním aplikačním řešením

Přehled hlavních produktů
HCL Digital Solutions